hyh8解146期太湖钓叟三字诀

2018-06-03 14:20   来源: 本站     点击:
玉盘面,一四川娶妻玉盘面,形态解0
金鼎足,一贵州纳媳金鼎足,意态解3
娶妲己,一配个夫人娶妲己,意态解7
原是狐。—一心一意原是狐,意态解1
独点位        10点                  防:   11点
独胆码:      5
组选:        145      055          防     155    056
直选:        415      055          防     155    605
太湖故事:讲的是:玉盘面面金鼎足,娶个妲己原是狐。
太湖诀说:今天出的点位10点或11点,号码415        605  
上期奖号     386                                不规则形状